QUADRO

QUADRO

Drzwi Gerda, że zależności od zastosowanych komponentów mogą osiągać różne poziomy współczynnika izolacyjności. Wyróżniamy trzy grupy:
- drzwi izolacyjne
- drzwi energooszczędne
- drzwi pasywne
Podstawowe drzwi w ofercie tzw. drzwi izolacyjnych charakteryzują się współczynnikiem 1,2 W/m2K.