Ościeżnice

Ościeżnice
W ofercie Invado można znaleźć trzy rodzaje ościeżnic – stałe, regulowane i bezprzylgowe. Każda z nich ma nieco inne przeznaczenie. Ościeżnice stałe, czyli te najbardziej klasyczne, stosuje się w przy montażu drzwi w murze o standardowej grubości. Ościeżnice regulowane wykorzystywane są w sytuacjach, kiedy ściana ma nietypowy wymiar, przy czym dolna granica szerokości to 75 mm (w drugą stronę nie ma żadnych ograniczeń). Ciekawe rozwiązanie stanowi ościeżnica bezprzylgowa, w której zawiasy schowane są w środku – ościeżnica i skrzydło drzwiowe tworzą jedną płaszczyznę.